Skattetoppen 1520Infogram På 1500-talet hadde mellomalderskattane vorte faste jordboksavgifter. Dei var ikkje så store, ifølgje Norges landbrukshistorie 2 (side 285). Men i tillegg kom ekstraskattane stadig hyppigare. Det er viktig…