På 1500-talet hadde mellomalderskattane vorte faste jordboksavgifter. Dei var ikkje så store, ifølgje Norges landbrukshistorie 2 (side 285). Men i tillegg kom ekstraskattane stadig hyppigare. Det er viktig å hugse at medan skattar i dag i stor grad gjeng til å finansiere velferdstilbod, så var ikkje dette tilfellet i dansketida. Pengane gjekk ofte til krig eller finansiering av til dømes prinsessebryllaup. Altså fjernt frå kvardagen på Harnes.

Så når det kom ekstraskattar for slike formål i 1515, 1518, 1519, 1524, 1528, tre gongar i 1532 og 1533-36, fire gongar i 1542-47, åtte gongar i 1560-76, 1582, 1588, 1595, 1596 og 1600, så er det liten tvil om at det må ha vore ei ekstra byrde for bøndene.

LES NESTE KAPITTEL: DETTE SLITNE DOKUMENTET VART SKRIVE PÅ HARNES I 1544